FRIDA LARSSON

HOTELLMADAM I HÄLLNÄS & VINDELN

Frida Larsson startade ett Gästgiveri i Hällnäs vid sekelskiftet 1900. Verksamheten flyttades senare till Vindeln på Saedensvägen och byggde sedan Järnvägshotellet i Vindeln på 1920-talet

Mitt i fyrvägskorsningen i det centrala Hällnäs låg Nybergs gästgiveri. Sedan Nyberg ansökt och erhållit gästgivarerättigheter sattes bygget igång, det bör ha varit 1892-93. Det byggdes i två våningar med gästrum på övre våningen, men vid större gästanhopningar användes även matsalen som liggplats. På den plats där vad vi i dagligt tal kallar Handelsbolaget nu ligger, byggdes uthuslängan. Den bestod av ladugård, färdstallar, foderlada, vedbod, förrådsbod m.m. Gästgiverirörelsen i Hällnäs var tydligen en vinstgivande affär. Gubben Nyberg blev med åren en förmögen man, bl.a. köpte han ett hemman på Brattåker på västra sidan av Vindelälven.

Nyberg hade en dotter som hette Frida. Hon blev gift med en man vid namn Larsson. Nyberg såg att hans dotter var en bra affärskvinna och byggde därför upp en affärsfastighet åt sin dotter i sydöstra delen av sin stora tomt. Här drev hon affär ett antal år, men sedan mannen avlidit sålde hon affären och fastigheten till två kompanjoner som hette Eriksson och Landelin. Eriksson blev sedan ensam ägare till affären.

Frida Larsson flyttade till Vindeln och köpte gamla Järnvägshotellet. Som hon senare med sonen som arkitekt, byggde om till dess nuvarande utseende. Var hennes ättlingar nu finns är obekant. Ett trettiotal meter från sin affärsfastighet byggde handlare Eriksson sin villafastighet som då var den modernaste i samhället. Båda dessa fastigheter har för övrigt som närmaste granne tidigare nämnda Henrika Nilssons gård. Under första världskriget blev handlare Eriksson en förmögen man, han var bl.a. i det närmaste hälftenägare till Hällnäs Elektriska. I slutet på 20-talet satsade han stora pengar på Krugeraktier, men när kraschen kom blev det ett hårt slag för hans ekonomi. Några år in på trettiotalet dog Eriksson men änkan drev verksamheten vidare. Hon anställde en man som hette Ohlsson som föreståndare för affären och ändrade om villan till pensionat.

Senare sålde hon affärsfastigheten till makarna Forsberg som tidigare hade ägt Augusta Johanssons gård på över sidan av järnvägen. I den inköpta fastigheten startade Fru Forsberg syateljé och kortvaruaffär. Så småningom sålde Forsbergs och flyttade till Umeå. Fastigheten köptes då av Axel och Miriam Johansson som flyttade sin sportaffär från före detta Arvéns fastighet till sin nyförvärvda. Han har gjort en helrenovering av bostadsdelen och det stora magasin och stallbyggnaden har rivits och ersatts med ett mindre gårdshus.

Källa: Lena Johansson, Hällnäs. Texten skriven av Axel Granberg på 70-talet.